Rafal Jaeschke , MD. PhD.

Profile
Dr Rafał Jaeschke jest specjalistą psychiatrii oraz asystentem w Zakładzie Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2011 roku prowadzi zajęcia z psychiatrii dla studentów Wydziału Lekarskiego CM UJ oraz School of Medicine in English CM UJ. Jest zastępcą redaktora naczelnego dwumiesięcznika "Medycyna Praktyczna – Psychiatria" oraz redaktorem tematycznym i recenzentem "Psychiatrii Polskiej" (a także recenzentem 19 innych międzynarodowych periodyków medycznych).

Jego zainteresowania naukowe obejmują problematykę okołoporodowych zaburzeń nastroju, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi u dorosłych (Adult ADHD) oraz stosowania podejścia Evidence Based Medicine (EBM) w psychiatrii.

Jest członkiem stowarzyszeń naukowych: Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, European Network Adult ADHD oraz Cochrane Collaboration.
Work Address
Jagiellonian University Medical College, Section of Affective Disorders, Department of Psychiatry, ul. Kopernika 21a, 31-501 Krakow, Poland
Email
rafal.jaeschke@gmail.com
Affiliation
Jagiellonian University Medical College, Section of Affective Disorders, Department of Psychiatry, ul. Kopernika 21a, 31-501 Krakow, Poland
Websites
https://www.researchgate.net/profile/Rafal_Jaeschke2
https://www.linkedin.com/in/rafa%C5%82-jaeschke-5669156a/
https://www.mp.pl/lekarz/rafal.jaeschke?is_public=1
Country
Poland
Social Networks
Linkedin